Αναλαμβάνουμε την επίλυση των προβλημάτων

  • Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
  • Απομακρυσμένη Πρόσβαση
  • Vpn
  • Περιφερειακών (Εκτυπωτών κ.τ.λ)

Άμεση εξυπηρέτηση ή κατόπιν ραντεβού